Jak zapewnić efektywność wykorzystania czasu sesji coachingowej?

Autor: Agnieszka Borys-Gajda

Standardowy czas trwania sesji coachingowej, to 45-60 minut. Czasami zdarza się, że zagrożeniem efektywnego wykorzystania czasu sesji jest…. Klient, a szczególnie jego „gadatliwość”.

Co powinno wzbudzić czujność coacha? Sytuacja, kiedy Klient porusza się głównie w sferze swoich przemyśleń (On wie i zna).

Jakie zagrożenia są z tym związane ? Klient traci „duży obrazek”, nasze partnerstwo jest zagrożone. Coach staje się tylko „uchem” dla Klienta.

Praktyczne porady

Oto kilka sposobów poradzenia sobie z tą sytuacją:

Pytanie o cel na sesję coachingową.

Częstym błędem coachów jest rozpoczynanie sesji coachingowej od bardzo ogólnych pytań na temat oczekiwań i potencjalnych tematów na sesję. Coachowie pytają zwykle:

  • O czym chcesz dzisiaj porozmawiać?
  • Z czym przychodzisz?

Kłopot polega na tym, że te pytania zapraszają Klienta do rozgadywania się, a to niepotrzebnie zabiera nam czas. Definiowanie celu przez Klienta na początku sesji pozwala mu skupić się na tym, co jest kluczowe podczas spotkania i w łatwy sposób kontrolować kierunek, w którym podążamy. Coach może zapytać:

  • Jaki jest Twój cel na dzisiejszą sesję?
  • Jakiego efektu spodziewasz się na koniec sesji?
  • Z czym chcesz dzisiaj wyjść?

Przerywanie Klientowi

W coachingu mniej nas interesują opowieści Klienta na temat tego, co się wydarzyło – fakty, historie, daty czy osoby. Z perspektywy coachingowej ważne jest to, co Klient dzięki tym zdarzeniom nauczył się o sobie i świecie. Interesują nas jego wnioski, zidentyfikowane zasoby lub odkryte ograniczenia. Klient je zna, a nam nie są one potrzebne do tego, aby zadać kolejne mocne pytanie.

Ważną kompetencją jest zatem umiejętność partnerskiego przerywania Klientowi jego historii i koncentrowania się na wnioskach, które z nich wynikają.

Coach może zareagować tak:

  • Zaczekaj… Co Ci to pokazało/co zyskujesz mówiąc o tym?
  • Czego dzięki temu dowiedziałeś się o sobie?
  • Jakie jest z tego wniosek dla Ciebie?
  • Bardzo dużo mówisz. Mam poczucie, że nie wykorzystujesz w efektywny sposób czasu na coaching. Czy pozwolisz, że będę Ci przerywać?”
  • Chcę zadbać o Twój czas i pieniądze. Jak będziesz wchodził w szczegóły, pozwól, że Ci przerwę.

Kluczem do efektywnego wykorzystania sesji jest partnerstwo. Warto zapytać nie tylko o korzyści z niego płynące, ale także zagrożenia jakie Klient widzi w realizacji procesu. Z własnego doświadczenia wiem, że Klienci są świadomi swojego „rozgadywania się” i są zainteresowani, aby coach stał na straży budowania wartości. nowych dla Klienta.