8 i 9 czerwca odbyły się szóste warsztaty w ramach Szkoły Trenerów Bloom Training. Tym razem weszliśmy w świat nowoczesnych technologii i inteligencji emocjonalnej.

Pierwszego dnia czerwcowego zjazdu Szkoły Trenerów nasi uczestnicy odkrywali w jaki sposób nowoczesne technologie mogą być przydatne w ich pracy trenerskiej – przed, w trakcie i po szkoleniu. Testowali aplikacje i narzędzia usprawniające pracę trenera, a także sposoby aktywizowania i angażowania uczestników na różnych etapach nauki.

Drugiego dnia Szkoły tematem przewodnim była inteligencja emocjonalna i jej znaczenie zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Silnie z nią związane zagadnienia empatii, asertywności czy samooceny są kompetencjami bardzo ważnymi w pracy trenera.

W czerwcu uczestników naszej Szkoły Trenerów Bloom Training czeka jeszcze jeden, ostatni już zjazd. Podczas tego spotkania każdy z uczestników kursu poprowadzi przygotowane przez siebie, autorskie szkolenie. Możliwość przećwiczenia umiejętności trenerskich, skuteczności opracowanego przez siebie warsztatu i uzyskanego od grupy oraz trenera feedbacku pozwolą usystematyzować i uzupełnić wiedzę zdobytą w trakcie całego kursu. Nie możemy się doczekać!