Za nami trzecie warsztaty w ramach Szkoły Trenerów Bloom Training, które odbyły się 9 i 10 marca. Tematem przewodnim były metody prowadzenia szkoleń.

Trzecie spotkanie Szkoły Trenerów skoncentrowane było na metodach pracy z grupą i takim jej kierowaniu, by szkolenie było jednocześnie atrakcyjne i efektywne. Zajmowaliśmy się min. prowadzeniem i omawianiem ćwiczeń, moderowaniem dyskusji oraz radzeniem sobie z trudnymi sytuacjami. Ćwiczyliśmy też techniki ciekawego i jednocześnie skutecznego przekazywania wiedzy.

Kolejne zajęcia Szkoły Trenerów Bloom Training już na początku kwietnia – nie możemy się doczekać!