18 i 19 maja odbył się piąty zjazd Szkoły Trenerów Bloom Training. Tematem przewodnim był coaching zespołowy, część zajęć poświęciliśmy również na myślenie wizualne.

Piąte spotkanie Szkoły Trenerów Bloom Training prowadziło trzech trenerów. Donata Borkowska i Agnieszka Borys-Gajda wprowadziły uczestników w temat coachingu zespołowego, czyli bardzo skutecznej formy pracy z grupą i ciekawą alternatywą dla szkoleń. Coaching zespołowy jest świetnym rozwiązaniem dla konkretnej grupy z określonymi potrzebami i wyzwaniami. Na piątych warsztatach Szkoły Trenerów uczestnicy zapoznali się z modelem GROW – zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej.

Część drugiego dnia Szkoły Trenerów poprowadził Robert Borkowski, który zapoznał uczestników z podstawami myślenia wizualnego. Jest to jest umiejętnością efektywnego przekazywania treści za pomocą obrazów, ikon czy dekoracyjnych słów i stanowi bardzo przydatne narzędzie w pracy trenera. Uczestnicy odkrywali podstawowe techniki liternictwa, praktyczne formy graficzne i ikony, a także inspiracje  do tworzenia własnych, oryginalnych flipchartów.

Zbliżamy się do półmetka pierwszej edycji Szkoły Trenerów Bloom Training. W czerwcu czekają nas dwa zjazdy: na początku miesiąca odbędą się warsztaty nt. nowoczesnych technologii w pracy trenera oraz inteligencji emocjonalnej, natomiast pod koniec czerwca będzie mieć miejsce ostatni zjazd, w ramach którego uczestnicy będą się certyfikować.