Projekty u klientów

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
 • Praca doradcza mająca na celu opracowanie zawartości merytorycznej i aspektów praktycznych metod wykorzystywanych w pracy trenera i coacha. Przygotowany kontent jest wykorzystany w metodzie Learning Beattle Cards (talia kart edukacyjnych) a w przyszłości w książce poświęconej tej metodzie.

Informacji lub referencji udziela: Sławomir Łais- Dyrektor Generalny OSI CompuTrain SA

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
 • Proces coachingowy  ukierunkowany na budowanie dojrzałości przywódczej młodego stażem menedżera.

 

Informacji lub referencji udziela: Małgorzata Wysowska, Dyrektor Zespołu Wsparcia Organizacji

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
 • Teamcoaching, by zespół, który na co dzień pracuje w strukturze rozproszonej potrafił się dobrze komunikować, współpracować i konstruktywnie rozwiązywać trudności.
 • 2-letni program rozwojowy dla menedżerów, by potrafili efektywnie zarządzać zespołami w warunkach zmieniającego się otoczenia biznesowego.
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
 • Warsztaty rozwojowe dla kobiet, które szukają inspiracji i wskazówek jak odnieść sukces w biznesie.
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
 • Moderowanie spotkań CEO Round Table dla Prezesów Zarządu, by inspirowali się doświadczeniami w obszarze przywództwa.
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
 • Warsztaty rozwojowe dla coachów, trenerów i menedżerów z obszaru teamcoachingu.
 • Praktyczne warsztaty dla menedżerów  i ekspertów HR, by poznali technikę budowania motywujących celów i zwiększania samodzielności i odpowiedzialności swoich pracowników.
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

Warsztaty dla Top Managementu, których celem było zwiększenie świadomości kompetencji przywódczych i stworzenie indywidulanych planów rozwoju.

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
 • Proces rozwojowy dla menedżerów, by potrafili prowadzić partnerskie rozmowy i dzielić się wiedzą i doświadczeniami z  Dyrektorami Szkół w ramach programu APLO.
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
 • Od 2015 zwiększenie efektywności pracy w zespołach Funkcji Klienta poprzez wdrożenie kultury Mocnych Stron – diagnoza talentów, indywidualne sesje talentowe, warsztat synergii zespołu. Wspieranie nowo mianowanych menedżerów. Około 45 osób uczestniczących w procesach talentowych / 5 letni program wdrażania.
 • Indywidualny proces coachingu, by specjalista, który awansował w swoim zespole na menedżera potrafił odnaleźć się w nowej roli.

                                                Informacji lub referencji udziela: Lilianna Sienkiewicz, Menedżer Zespołu Rozliczeń Sprzedaży

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
 • Sesja teamcoachingowa z kadrą menedżerską, której celem było stworzenie strategii zarządzania zasobami ludzkimi.
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
 • Proces warsztatów i indywidulanych spotkań rozwojowych, by zespoły w ramach obszaru IT budowały większą synergię, w sposób bezpośredni się komunikowały i lepiej współpracowały.

Informacji lub referencji udziela: Bartosz Krzyżanowski, Kierownik w Departamencie IT

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
 • Cykl warsztatów i indywidulanych procesów coachingowo-mentorskich dla menedżerów, aby umieli wykorzystywać narzędzia coachingowe w rozwijaniu kompetencji swoich pracowników.

Informacji lub referencji udziela: Wojciech Witczak Leader IT GKN Driveline Polska Sp. z o.o

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
 • Cykl warsztatów dla menedżerów i specjalistów, by wykorzystywali twórcze myślenie podczas rozwiązywania problemów; optymalnie zarządzali sobą w czasie; umieli asertywnie komunikować się i efektywnie współpracować w zespole.
 • Warsztaty dla Zarządu i kadry menedżerskiej, by skutecznie zarządzali zmianą.
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
 • Warsztaty i działania doradcze dla Zarządu, menedżerów, trenerów i specjalistów HR, by potrafili zwiększać samodzielność i zaangażowanie pracowników.
 • Warsztaty i działania doradcze dla Zarządu, menedżerów, trenerów i specjalistów HR, by potrafili budować kulturę opartą na wykorzystaniu talentów pracowników i rozwijaniu ich potencjału (Program autorski Instytutu Gallupa)
 • Proces treningowego – coachingowy dla menedżera, by wzmocnił swój autorytet i rozwinął umiejętności przywódcze.
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
 • Train the Trainers – roczny cykl warsztatów dla menedżerów i specjalistów, by potrafili prowadzić szkolenia i procesy rozwojowe.
 • Działania doradcze, by opracować i wdrożyć skuteczny Model Kompetencji i System Rozwoju i Oceny Pracowników. Warsztaty dla menedżerów, by potrafili korzystać z wypracowanych rozwiązań systemowych.
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
 • Warsztaty dla Dyrektorów Sprzedaży i HR, by opracować standardy komunikowania i reagowania, gdy pracownicy nie  realizują celów biznesowych.
 • Aktywny trening dla menedżerów, by potrafili prowadzić rozmowy rekrutacyjne i podejmowali trafne decyzje przy doborze ludzi do zespołu.
 • Cykl warsztatów dla menedżerów, by skutecznie planowali własne zadania i stawiali priorytety; zapobiegali konfliktom; potrafili motywować i właściwie reagować w trudnych sytuacjach menedżerskich.
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

Zbudowanie silnego zespołu Top Managementu, dojrzałego i gotowego, by z odwagą
budować strategię i przeprowadzać ludzi przez zmiany. Przekształcenie podejścia Top Managementu zoperacyjnego na zarządczy oraz rozwój kompetencji w zakresie pełnej i otwartej komunikacji – dojrzałości zespołu do otwartego rozmawiania o problemach, emocjach i udzielania sobie rozwojowego       wsparcia.
1 CEO + 9 osób Top Management /1 rok/ indywidualne procesy coachingowe, shadowingi, raporty   feedbackowe, team coaching, warsztaty merytoryczne, facylitacja procesu budowania strategii firmy.

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
 • Osiągnięcie osobistych celów rozwojowych, zwiększenie pewności siebie, odwagi w działaniu, wzmocnienie umiejętności menedżerskich, zarządzanie emocjami w grupie kierowników oraz Top Talents Pionu Operacji i Technologii. Program bazował na odpowiedniości za swój rozwój
  i motywacji wewnętrznej uczestników, dając dobrowolność wyboru działań rozwojowych tj.: szkoleń, procesów coachingowych i sesje mentoringowych, spotkań learning lab i problem-solving’.
  65 uczestników/ 1,5 roku/ 90 warsztatów/ ok. 200 sesji coachingowych i mentoringowych / Bloom Day
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
 • Budowanie kultury dojrzałego przywództwa i umiejętności menedżerskich – Akademia Lidera
  i Akademia Przywództwa. Stworzenie koncepcji wdrożenia kultury informacji zwrotnej w
  organizacji.
  12 dni warsztatów / 0,5 roku / 2 grupy szkolenie
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
 • Zbudowanie efektywności i kultury mocnych stron na poziomie całej organizacji poprzez zmapowanie talentowe wszystkich pracowników – indywidualne procesy talentowe dla pracowników i menedżerów, warsztaty synergii i  budowanie Action Planów rozwijania mocnych stron .
 • Zmapowanie talentów pracowników Armacell.
 • Zbudowanie zaangażowania poprzez rozwój kompetencji w zakresie zarządzania czasem, zarządzania stresem, współpracy w zespole (team buiding).
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]